Entre història i interrogació: "Per què non podem no anomenar-nos cristians?"