«Nella lotta con gli ostacoli farsi degni dell’umanità». Karl Jaspers legge Kant,